Wikimedia Commons

– jeden z pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia utwo­rzo­ny jako maga­zyn ilu­stra­cji, zdjęć i pli­ków mul­ti­me­dial­nych dla wszyst­kich wer­sji języ­ko­wych Wiki­pe­dii i pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia.

Zamów u mnie wykonanie usługi. Zrobię to profesjonalnie.​

Na Wikipedii jestem jednym z redaktorów od 2006 roku.

Cennik:

Mediawiki Commons

dodanie 1 zdjęcia
30* netto
  • retusz zdjęcia
  • pomoc w umieszczeniu na Mediawiki Commons
  • skatalogowanie i dodanie opisów
  • dodanie do wpisu na Wikipedii
Popularne

Mediawiki Commons

dodanie wielu zdjęć
??* netto
  • retusz zdjęć
  • pomoc w umieszczeniu na Mediawiki Commons
  • skatalogowanie i dodanie opisów
  • dodanie do wpisu na Wikipedii
Ponad 0 milionów
tyle osób codziennie odwiedza stronę Wikipedii aby odnaleźć w niej odpowiedzi na własne pytania.

Dodaję (i pomagam dodać) do Wikimedia Commons
i do wpisu na Wikipedii:

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Niestety, nie każde zdjęcie można dodać do Mediawiki Commons. Należy być autorem zdjęcia lub posiadać do niego prawa majątkowe (udokumentowane), wiedzieć kiedy zostało wykonane, kto jest właścicielem praw autorskich i mieć zgodę autora na wykorzystanie w Wikipedii.

 

W przypadku braku praw majątkowych do zdjęcia najlepiej jest wykonać nowe zdjęcie samemu lub poprosić kogoś kto wykona takie zdjęcie i dodając je do Mediawiki Commons zrzeknie się praw majątkowych.

 

Po dodaniu zdjęcia do Mediawiki Commons jest ono od razu widoczne.

Następnie należy jeszcze umieścić zdjęcie we wpisie na Wikipedii. Po umieszczeniu jest ono również od razu widoczne.

 

Zobacz też inne moje usługi: