Close

Wikipedia dodawanie zdjęć

Wiki­me­dia Com­mons

 – jeden z  pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia utwo­rzo­ny jako maga­zyn ilu­stra­cji, zdjęć i pli­ków mul­ti­me­dial­nych dla wszyst­kich wer­sji języ­ko­wych Wiki­pe­dii i pro­jek­tów Fun­da­cji Wiki­me­dia.

Commons-logo
 • Chciałbyś dodać zdjęcie do wpisu na Wikipedii lecz nie umiesz tego zrobić?
 • A może nie masz na to czasu?
 • Wikipedia usuwa dodane zdjęcie, bo nie spełnia wymaganych standardów?

Zamów u mnie wykonanie usługi. Zrobię to profesjonalnie.​

Na Wikipedii jestem jednym z redaktorów od roku.

Cennik:

Mediawiki Commons

dodanie zdjęcia
30* netto
 • retusz zdjęcia
 • dodanie do Mediawiki Commons
 • skatalogowanie i dodanie opisów
 • dodanie do wpisu na Wikipedii
Popularne

Mediawiki Commons

dodanie zdjęć
??* netto
 • retusz zdjęć
 • dodanie do Mediawiki Commons
 • skatalogowanie i dodanie opisów
 • dodanie do wpisu na Wikipedii
Ponad 0 milionów
tyle osób codziennie odwiedza stronę Wikipedii aby odnaleźć w niej odpowiedzi na własne pytania.

Dodaję do Wikimedia Commons i do wpisu na Wikipedii:

 • zdjęcia
 • grafiki
 • plany
 • herby
 • logo
 • itp.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Niestety, nie każde zdjęcie można dodać do Mediawiki Commons. Należy jeszcze posiadać prawa majątkowe do zdjęcia, wiedzieć kiedy zostało wykonane, kto jest jego właścicielem praw autorskich i mieć zgodę autora na wykorzystanie w Wikipedii.

Po dodaniu zdjęcia do Mediawiki Commons jest ono od razu widoczny.

Następnie należy jeszcze umieścić zdjęcie we wpisie na Wikipedii. Po umieszczeniu jest ono również od razu widoczne.

W przypadku braku praw majątkowych do zdjęcia najlepiej jest wykonać nowe zdjęcie samemu lub poprosić kogoś kto wykona takie zdjęcie i dodając do Mediawiki Commons zrzecze się praw majątkowych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z mojej witryny.