Close

Wikipedia dodawanie wpisów

Ponad 0 milionów
tyle osób codziennie odwiedza stronę Wikipedii aby odnaleźć w niej odpowiedzi na własne pytania.

Edycja wpisów na Wikipedii:

Zamów u mnie wykonanie wpisu. Zrobię to profesjonalnie.​

Na Wikipedii jestem jednym z redaktorów od roku.

Tworzę wpisy encyklopedyczne:

Cennik:

Wikipedia

S
zł175
150 netto
 • krótki wpis
 • do 3 000 znaków wikikodu
 • dodanie zdjęcia*
 • dodanie do bazy Wikidata*

Wikipedia

M
zł250
200 netto
 • podstawowy wpis
 • do 5 000 znaków wikikodu
 • dodanie zdjęcia*
 • dodanie do bazy Wikidata*
Popularne

Wikipedia

L
zł350
300 netto
 • rozbudowany wpis
 • do 10 000 znaków wikikodu
 • dodanie zdjęcia
 • dodanie do bazy Wikidata
opłacalne

Wikipedia

XL
zł500
400 netto
 • bardzo rozbudowany wpis
 • do 15 000 znaków wikikodu
 • dodanie zdjęcia
 • dodanie do bazy Wikidata

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Wikikod jest to tekst napisany w języku formatowania będącym alternatywą HTML. Używany jest do pisania stron wiki.

Umożliwia on dodanie do tekstu formatowania, linków, obrazków, kategorii itp.

Po dodaniu wpisu na Wikipedię jest on od razu widoczny.

Jednak zanim uzyska ostateczny kształt jest tworzony w Brudnopisie Wikipedii.

Można tam zobaczyć jak będzie wyglądał po dodaniu do głównej przestrzeni nazw.

Przesłanki uzasadniające encyklopedyczność przedsiębiorstwa (wg Wikipedii):

 • – zatrudnienie na poziomie co najmniej 1000 pełnoetatowych pracowników
 •  
 • – roczne przychody na poziomie co najmniej 100 mln PLN lub równowartość (oprócz przedsiębiorstw finansowych)
 •  
 • – akcje spółki notowane są na „uznanej giełdzie” – w przypadku Polski na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych – a w przypadku innych państw na porównywalnych regulowanych rynkach giełd papierów wartościowych
 •  
 • – jedna z wiodących pozycji pod względem udziału w rynku (potwierdzone przez niezależne od przedsiębiorstwa źródła, np. raport)  lub rankingi przedsiębiorstw w danej branży)
 •  
 • – wyraźnie weryfikowalne rozpoznawalna marka
 •  
 • – wyróżnianie się szczególną innowacyjnością lub np. ze względu na stosowanie wyjątkowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, co znalazło uznanie np. w postaci przyznanych znaczących nagród lub wyróżnień branżowych
 •  
 • – stanowi z innych weryfikowalnych względów ważny element gospodarki, infrastruktury lub kultury regionu czy państwa, lub też wniosło istotny wkład w historię branży lub regionu (np. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółdzielnie o istotnym znaczeniu społecznym itp.), o czym świadczą wiarygodne źródła
 •  
 • lub też spełniało ww. przesłanki w przeszłości

Przed wyborami samorządowymi lub parlamentarnymi w Wikipedii pojawiają się biogramy osób kandydujących. Artykuły takie, często nieinformujące wprost o kandydowaniu, zazwyczaj charakteryzują się szczegółowym opisem działalności zawodowej i społeczno-politycznej danej osoby.
Biogramy kandydatów do wyborów mogą być usuwane na podstawie decyzji jednego z administratorów Wikipedii bez przeprowadzania dyskusji nad usunięciem artykułu, o ile źródła zawarte w artykule nie wskazują na inne, poza kandydowaniem w wyborach, aspekty działalność: osoby będącej bohaterem biogramu (w skrócie: Wikipedia nie jest mównicą). Informacje (np. noty biograficzne) opublikowane w związku z wyborami nie mogą stanowić jedynego źródła informacji zawartych w takich artykułach.
Nie ma przeszkód, by dodać do Wikipedii biogram danej postaci w przypadku pojawienia się okoliczności innych niż kampania wyborcza, a popartych wiarygodnymi źródłami. Przykładem takiej okoliczności może być uzyskanie mandatu posła, senatora lub wysokiego stanowiska państwowego. W przypadku pojawienia się takich okoliczności artykuł może zostać napisany od nowa lub zostać odtworzony w całości lub w części.
Wielokrotne próby dodania nowego artykułu do Wikipedii wbrew obowiązującym zasadom mogą spowodować nałożenie blokady uniemożliwiającej utworzenie artykułu. Ponadto osoby uporczywie wpisujące do Wikipedii informacje wbrew obowiązującym w serwisie standardom mogą utracić możliwość edytowania Wikipedii.
Zasada została wprowadzona na podstawie konsensusu w dyskusji w sierpniu 2011 r. na jej temat w Kawiarence.

Nie każdy dociera do sekcji FAQ

A jednak należy to przeczytać:

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Przesłanki uzasadniające encyklopedyczność przedsiębiorstwa (wg Wikipedii):

 • – zatrudnienie na poziomie co najmniej 1000 pełnoetatowych pracowników
 •  
 • – roczne przychody na poziomie co najmniej 100 mln PLN lub równowartość (oprócz przedsiębiorstw finansowych)
 •  
 • – akcje spółki notowane są na „uznanej giełdzie” – w przypadku Polski na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych – a w przypadku innych państw na porównywalnych regulowanych rynkach giełd papierów wartościowych
 •  
 • – jedna z wiodących pozycji pod względem udziału w rynku (potwierdzone przez niezależne od przedsiębiorstwa źródła, np. raport)  lub rankingi przedsiębiorstw w danej branży)
 •  
 • – wyraźnie weryfikowalne rozpoznawalna marka
 •  
 • – wyróżnianie się szczególną innowacyjnością lub np. ze względu na stosowanie wyjątkowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, co znalazło uznanie np. w postaci przyznanych znaczących nagród lub wyróżnień branżowych
 •  
 • – stanowi z innych weryfikowalnych względów ważny element gospodarki, infrastruktury lub kultury regionu czy państwa, lub też wniosło istotny wkład w historię branży lub regionu (np. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółdzielnie o istotnym znaczeniu społecznym itp.), o czym świadczą wiarygodne źródła
 •  
 • lub też spełniało ww. przesłanki w przeszłości

Wikikod jest to tekst napisany w języku formatowania będącym alternatywą HTML. Używany jest do pisania stron wiki.

Umożliwia on dodanie do tekstu formatowania, linków, obrazków, kategorii itp.

Po dodaniu wpisu na Wikipedię jest on od razu widoczny.

Jednak zanim uzyska ostateczny kształt jest tworzony w Brudnopisie Wikipedii.

Można tam zobaczyć jak będzie wyglądał po dodaniu do głównej przestrzeni nazw.

Przed wyborami samorządowymi lub parlamentarnymi w Wikipedii pojawiają się biogramy osób kandydujących. Artykuły takie, często nieinformujące wprost o kandydowaniu, zazwyczaj charakteryzują się szczegółowym opisem działalności zawodowej i społeczno-politycznej danej osoby.
Biogramy kandydatów do wyborów mogą być usuwane na podstawie decyzji jednego z administratorów Wikipedii bez przeprowadzania dyskusji nad usunięciem artykułu, o ile źródła zawarte w artykule nie wskazują na inne, poza kandydowaniem w wyborach, aspekty działalność: osoby będącej bohaterem biogramu (w skrócie: Wikipedia nie jest mównicą). Informacje (np. noty biograficzne) opublikowane w związku z wyborami nie mogą stanowić jedynego źródła informacji zawartych w takich artykułach.
Nie ma przeszkód, by dodać do Wikipedii biogram danej postaci w przypadku pojawienia się okoliczności innych niż kampania wyborcza, a popartych wiarygodnymi źródłami. Przykładem takiej okoliczności może być uzyskanie mandatu posła, senatora lub wysokiego stanowiska państwowego. W przypadku pojawienia się takich okoliczności artykuł może zostać napisany od nowa lub zostać odtworzony w całości lub w części.
Wielokrotne próby dodania nowego artykułu do Wikipedii wbrew obowiązującym zasadom mogą spowodować nałożenie blokady uniemożliwiającej utworzenie artykułu. Ponadto osoby uporczywie wpisujące do Wikipedii informacje wbrew obowiązującym w serwisie standardom mogą utracić możliwość edytowania Wikipedii.
Zasada została wprowadzona na podstawie konsensusu w dyskusji w sierpniu 2011 r. na jej temat w Kawiarence.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z mojej witryny.