Pro­jekt logo i papie­ru fir­mo­we­go dla stu­dia maki­ja­żu.

Użyte oprogramowanie

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop