Śnieżka. Lubię wracać tam, gdzie byłem już…

Praw­dzi­wy pano­ra­micz­ny mara­ton. 13 pano­ram. Śnież­ka, Głów­ny Szlak Sudec­ki wokół Kotła Małe­go i Duże­go Sta­wu, Sło­necz­nik, Domek Myśliw­ski, Mały Staw i Samot­nia.

Widok z punktu widokowego na Obři důl (Olbrzymi dół)

Śnieżka. Widok na wschód

Śnieżka. Widok na zachód

Drugi punkt widokowy na Śnieżce

Główny Szlak Sudecki. Punkt widokowy na Mały Staw

Główny Szlak Sudecki. Drugi punkt widokowy na Mały Staw

Główny Szlak Sudecki. Widok na Wielki Staw

Słonecznik

Domek Myśliwski KPN

Domek Myśliwski KPN. Mostek nad Łomnicą

Mały Staw

Schronisko “Samotnia”

Droga do schroniska “Strzecha Akademicka”. Mały Staw i schronisko “Samotnia”

Dzień zakoń­czy­li­śmy w schro­ni­sku “Strze­cha Aka­de­mic­ka”. Jutro ciąg dal­szy…